od leta 1950

Pridružite se nam ...

Vemo, da je na našem območju še veliko upokojencev, ki niso včlanjeni v naše društvo, zato jih prijazno vabimo, da se nam pridružijo in z raznimi aktivnostmi, ki jih nudimo, popestrijo in obogatijo svoj vsakdan.

Pomembno!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.

Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskem seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Članarina za leto 2024
Vpis novih članov1,00 €
Članarina12,00 €
VPS – Posmrtnina12,00 €